ALMA HADžiabdić, BOSNA I HERCEGOVINA

KPMG

Alma Hadžiabdić je direktorka Odeljenja za poslovno savetovanje u KPMG Bosni i Hercegovini sa dvadeset godina profesionalnog iskustva u oblasti poslovnog savetovanja, finansija, usaglašenosti sa propisima i poreskog savetovanja. 

Tokom svoje karijere, Alma je uspešno vođa projekata koji obuhvataju širok spektar disciplina, uključujući poslovnu i stratešku transformaciju, operativno savetovanje i upravljanje, restrukturiranje, kao i analize poslovnih procesa i evaluaciju usaglašenosti za klijente iz javnog sektora, transporta, energetike i različitih drugih industrija. 

U svom radu Alma se takođe bavi pitanjima obnovljivih izvora energije, kao i ESG savetovanjem koje obuhvata integraciju principa održivosti u korporativne strategije i formiranje relevantnih politika, kao i sprovođenje projekata za merenje ugljeničnog otiska proizvoda.

URŠKA STARC - PECENY

 TOMI ILIJAŠ 

AUSTRIJA / SLOVENIJA

Arctur

Urška Starc-Peceny, doktorka nauka, i Tomi Ilijaš, poznati kao "super-kompjuterski čovek i leptir". Sa preko 25 godina iskustva u visokotehnološkoj industriji, Tomi Ilijaš obavlja funkciju izvršnog direktora i vlasnika kompanije Arctur, pionira u pružanju usluga računarstva visokih performansi (HPC) za mala i srednja preduzeća (SMEs).

S druge strane, Urška Starc-Peceny se specijalizuje u stvaranju kolaborativnih ekosistema, od inicijativa malog obima do najvećih saradnji poput NASA Space Apps. Njihovo stručno znanje obuhvata HPC, Big Data i Blockchain tehnologije, sve fokusirano na osnovne vrednosti ljudi, poverenja i saradnje.

Zajedno, oni povezuju naizgled različite svetove kroz inicijativu i partnerstvo Turizma 4.0, besprekorno integrišući visokotehnološka rešenja sa turističkom industrijom.

IVA ĐINĐIĆ ĆOSIĆ, SRBIJA

LLM

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i položila pravosudni ispit. Zvanje Master pravnik za užu naučnu oblast međunarodnog poslovnog prava stekla na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu.

Dugogodišnji rukovodilac specijalizovanih poslova iz oblasti prava energetike i međunarodnopravne saradnje u JP Srbijagas i AD Elektromreža Srbije. Od 2008-2021. godine predstavnica je EMS AD u radnim telima i grupama, Asocijacije operatora prenosnih sistema za električnu energiju (ENTSO-E) u Briselu. U istom periodu bila je članica radnih grupa za izradu zakona i podzakonskih akata iz oblasti energetike u Republici Srbiji kao i Komisija za praćenje primene Pravila o radu tržišta i Pravila o radu prenosnog sistema.

Nalazi se na listi eksperata- konsultanata Energetske zajednice Jugoistočne Evrope u Beču. Autorka niza stručnih i naučnih radova iz oblasti energetike objavljenih u eminentnim naučnim časopisima.

MARIJA MICAKOVIĆ, Srbija

E-RECIKLAŽA

Marija Micaković, diplomirani inženjer inžinjerskog i operacionog menadžmenta, svoju profesionalnu karijeru započinje u dinamičnom svetu informacionih tehnologija. Prvobitno se posvetila prodaji, a zatim se usmerila ka poslovima organizacije i upravljanja. U ovoj zahtevnoj industriji ostaje punu deceniju, gradeći značajno iskustvo i stičući duboko razumevanje dinamike modernog poslovanja.

Godine 2010. Marija se pridružuje timu kompanije za reciklažu elektronskog i električnog otpada, E-Reciklaža 2010, gde trenutno obavlja funkciju direktora. Kroz svoj rad u ovoj kompaniji, Marija je pokazala izuzetnu posvećenost principima održivog razvoja i zelene ekonomije. Učestvuje u vođenju raznovrsnih projekata s fokusom na ekološku odgovornost, doprinoseći stvaranju održivijeg i čistijeg okruženja.

Njena angažovanost ne završava se samo unutar radnog vremena. Marija je aktivno uključena u razvoj svesti lokalne i šire društvene zajednice o značaju pravilnog upravljanja opasnim otpadom. Kroz saradnju sa školskim i akademskim institucijama, doprinosi edukaciji mladih generacija o važnosti očuvanja životne sredine.

Osim toga, Marija se ističe kao jedan od osnivača poljoprivredno-vinogradarske zadruge "100 Žena", gde se zalagala za promociju održivih poljoprivrednih praksi i podršku ženama u agrarnom sektoru. Njeno strateško vođenje i predanost društvenoj odgovornosti čine je ne samo uspešnim liderom u industriji reciklaže već i inspiracijom za pozitivne promene u zajednici.

SRĐAN KRČO, SRBIJA

DUNAV NET         

Srđan Krčo je preduzetnik, inovator i naučnik. Od početka karijere na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, do danas, jednom nogom je u poslovnom, a drugom u akademskom svetu. Uz posao asistenta i predavača na FTN-u, 90-ih godina vodio je startap koji se, među prvima u regionu, bavio izradom veb sajtova. Uz rad na razvoju 3G komunikacionih sistema u Eriksonu Irska, stekao je titulu doktora nauka za rad na sistemima daljinskog praćenja zdravlja i osnovao DunavNET (2005-te), kompaniju koju i danas uspešno vodi. 

DunavNET je poznat po brojnim rešenjima za pametne gradove, poljoprivredu i industriju implementiranih na bazi IoT i tehnologija veštačke inteligencije. Uz DunavNET (Irska i Srbija), osnovao je još nekoliko kompanija, poput WeDoSoftware (Srbija) koja se bavi razvojem softvera i DigitalSmart (Crna Gora) koja se bavi izradom rešenja na bazi novih digitalnih tehnologija. Aktivan je u međunarodnim naučno-istraživačkim projektima, poput Horizon Europe, predaje na univerzitetima u Srbijii, Crnoj Gori i Ruandi, na predmetima koji se bave IoT tehnologijama, preduzetništvom, veštačkom inteligencijom i digitalnom transformacijom. 

Čest je predavač na konferencijama, radionicama i panelima. Srđan je autor više od deset patenata iz oblasti telekomunikacija. Objavio je stotinak radova u međunarodnim časopisima i konferencijama. Dobitnik je nagrade Inženjer-inovator godine za 2007. od strane Irskog instituta inženjera, nekoliko godina za redom je bio dobitnik nagrade za najveći broj inovacija u Eriksonu Irska, a od 2017. godine svake godine dobija Majkrosoft MVP godišnju nagradu za oblast IoT-a. Član je Upravnog odbora AIOTI asocijacije (Alliance for IoT and Edge computing Innovation: www.aioti.eu).

MILOŠ KOSTIĆ, SRBIJA

CEO MT-KOMEX

Miloš Kostić, vlasnik i direktor kompanije MT-KOMEX Nakon diplomiranja na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Odseku za procesnu tehniku, Miloš je u početku radio kao saradnik-istraživač na projektima Mašinskog fakulteta. Tokom trogodišnjeg perioda rada stekao izuzetnu stručnost na projektima energetske efikasnosti (EE) i obnovljivih izvora energije (OIE) u okviru Mreže za energetsku efikasnost u Srbiji na merenju i kalkulaciji energetskih gubitaka na Mašinskom fakultetu univerziteta u Beogradu.

U periodu od 2003. do 2009. godine je bio angažovan kao tehnolog zavarivanja i rukovodilac preduzeća MT-KOMEX iz Beograda. Dolazi u kontakt sa obnovljivim izvorima energije sredinom 2009. godine kada je počeo da radi kao zamenik regionalnog menadžera za WEBSEFF program EBRD-a, a nakon toga kao koordinator na programima na KfW i GGF kreditora na linijama namenjenim energetskoj efikasnosti, gde je bio zadužen za verifikaciju i detaljne energetske preglede za desetine preduzeća. Tokom 2011. godine dolazi na ideju da razvije projekat prve solarne elektrane u Srbiji.

Elektrana je izgrađena u Kladovu i uspešno radi od 2013. godine.

Od 2017. godine bavi se razvojem elektromobilnosti u Srbiji, a 2021. godine osniva spin-off kompaniju Charge&GO koja je lansirala prvu digitalnu platformu i aplikaciju za punjenje električnih vozila sa regionalnom pokrivenošću i sopstvenom mrežom brzih i ultrabrzih punjača. Investirao je u mrežu od 64 brza i ultra brza punjača u Srbiji, a tokom 2023. i sledeće dve godine se širi sistem i na region sa planom od ukupno 220 mesta za punjenje.

ALEKSANDAR SAVIĆ

SRBIJA

AskUS - GIZ

Aleksandar iza sebe ima 20 godina bogatog bankarskog iskustva. 

Upravljao je najvećim i najistaknutijim klijentima u energetskom sektoru, a bio je i predvodnik u komercijalnom finansiranju prvih projekata iz obnovljive energije u Srbiji.

Poslednjih 14 godina vodio je najveći portfolio projekata OIE na tržištu. Od početka 2023. odlučio je da svoje opsežno znanje podeli sa drugim finansijskim institucijama i investitorima kao pružalac konsultantskih usluga.

 Zajedno sa svojim timom, on ima za cilj da obezbedi održiva i isplativa rešenja za finansiranje projekata OIE i EE kako bi se omogućila preko potrebna energetska tranzicija. Zadatak koji postaje sve zahtevniji u svetlu aktuelnih svetskih previranja.

VELIMIR JEREMIĆ, SRBIJA

DEKRA

Diplomirao na Privrednoj akademiji u Novom Sadu gde započinje poslediplomske studije u oblasti Ekonomske Diplomatije na temu Risk asset management.

Preko 30 godina iskustva u oblasti osiguranja od autoodgovornosti, preuzimanja rizika, procene šteta, ispitivanje vozila i periodične provere tehničke ispravnosti vozila. Učesnik je velikog broja ekspertskih timova i različitih stručnih tela u Srbiji i okruženja. Član je radne grupe za izradu nacionalne strategije Bezbednosti Saobraćaja republike Srbije 2023-2030 i trenutno aktuelan u grupi za izradu akcionog plana 2023-2025.

Od 2015 ima stalan angažman u DEKRA d.o.o. u Srbiji i delom regiona.. DEKRA SE Štutgart je najveća svetska Testing Certification institucija u atomotivu. DEKRA je lider po posvećenosti bezbednosti saobraćaja, akciji Vision Zero, ispitivanjima, homologacijama i proveri tehničke ispravnosti vozila, ispitivanjima i sertifikacijama u auto industriji, e-connectivity, Vx, sistemima autonomne vožnje, HiVo (električnim vozilima) kao i ispitivanjem kompletne prateće infrastrukture i okruženja.

MILAN MILOJEVIĆ, SRBIJA

AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

Mlan je rođen 1984. godine, u Beogradu. Osnovnu i srednju školu je završio u Mladenovcu. Završio je Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2013. godine.

Od 2006. do 2013. godine bio je zaposlen na Mašinskom fakultetu, kao saradnik u laboratoriji CIAH. Od 2013. godine do 2018. godine bio je zaposlen u Agenciji za bezbednost saobraćaja, kao stručni saradnik i načelnik odeljenja. 

Od 2018. do 2023. godine bio je zaposlen na Mašinskom fakultetu, Laboratorija CIAH, kao koordinator za poslove za ispitivanje prepravljenih vozila i glavni inspektor za ispitivanje vozila. 

Od oktobra 2023. godine obavlja dužnost načelnika Sektora za vozila, kontrolu i stručni nadzor, u Agenciji za bezbednost saobraćaja.

TOMISLAV MIĆOVIĆ, SRBIJA

UNKS

Tomislav je generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije (UNKS), asocijacije koja okuplja sve internacionalne kompanije u ovoj oblati koje posluju na srpskom tržištu i više domaćih skladištara i distributera u veleprodaji i maloprodaji derivata nafte.

Dvadeset pet godina deo je energetske scene u Srbiji i Regionu. Kao novinar bio je jedan od osnivača Udruženja novinara energetičara, zatim osnivač i prvi direktor Centra za korporativne komunikacije NIS-a i to u godinama korenite transformacije i na kraju privatizacije nacionalne naftne kompanije Srbije. 

Jedan je od osnivača i dugogodišnji član IO Nacionalne asocijacije za bio masu SERBIO. Zvanje diplomiranog inženjera tehnologije nafte, gasa i petrohemije, stekao je u na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Član je IO Nacionalnog naftnog komiteta Sbije koji je deo WPC Energy i autor periodike Analiza tržišta nafte i derivata nafte Srbije, koju NNKS-a objavljuje jednom mesečno već trinaest godina.

PROF. DR MARKO ŠPILER

SRBIJA

CMN

Osnivač i direktor CMN – „Centra za menadžment“ („Centra za menadžment nabavki“ i „Instituta za javni menadžment“), Predsednik „Komore javnih nabavki Srbije“, prof. dr Marko Špiler, međunarodni konsultant, predavač i ekspert u oblasti javnih nabavki, radi kao profesor strukovnih studija na državnim: „Visokoj poslovnoj školi“ iz Novog Sada, prethodno na „Akademiji tehničkih i umetničkih studija“ iz Beograda, na predmetu „Menadžment javnih nabavki“ i kao Vanredni profesor na nedržavnom „Fakultetu za menadžment“ iz Novog Sada kao rukovodilac Master smera „Menadžment javnih nabavki“. 

Pored toga, kao predavač na više instituta i ustanova, održao je preko 300 predavanja na naučnim skupovima, seminarima i savetovanjima, u zemlji i inostranstvu, a kao konsultant je sproveo preko 200 uspešnih projekata (ministarstva, opštinske uprave, sektor obrazovanja, javna preduzeća) i međunarodnih projekata i postupaka kao konsultant više međunarodnih organizacija, UN i banaka. 

Održao je više međunarodnih predavanja. Objavio je 13 knjiga, 2 monografije i preko 150 naučnih i stručnih radova. Takođe i stručni saradnik Ruske akademije prirodnih nauka.

DR BRANISLAV B. ALEKSANDROVIĆ

Srbija

Dr Branislav je  profesor strukovnih studija, stalno je zaposlen na Akademiji strukovnih studija Šumadija, Odsek u Kragujevcu, gde realizuje nastavu na studijskim programima Mašinstvo i Drumski saobraćaj.

Diplomirao je mašinstvo, na smeru za Motorna vozila i motore, Mašinskog fakulteta u Kragujevcu, gde je stekao i akademsko zvanje Magistar tehničkih nauka. Doktorsku disertaciju pod nazivom: „ Razvoj modela dinamičkih parametara kretanja motocikla sa aspekta bezbednosti saobraćaja" uspešno je odbranio na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu.

U svojoj dosadašnjoj karijeri radio je na edukaciji i obrazovanju učenika i studenata u srednjoškolskim i visokoškolskim institucijama. (Druga tehnička škola u Kragujevcu, Mašinski fakultet u Kragujevcu, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Kragujevcu).

Na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu, kao stručni saradnik Centra za bezbednost saobraćaja, kao i vodeći inženjer u AMSS-CMV, učestvovao je u ispitivanju i kontroli prepravljenih vozila, izradi dokumentacije i elaborata za serijske ili pojedinačne nadgradnje na vozilima kao i izradi studija koje se odnose na bezbednost vozila.

U svojoj dosadašnjoj karijeri objavio je 52 naučno-stručna rada, učestvovao je na 23 međunarodna simpozijuma, kao i na tri naučno-istraživačka projekta, od kojih je jedan međunarodni. Stalni sudski veštak je iz oblasti: Saobraćaj-transport-bezbednost, sa naglaskom na tehničke karakteristike motocikala i učešće motocikla u saobraćaju. Naučno-stručna oblast, rada i interesovanja, vezana su za edukaciju iz oblasti motocikala i električnih vozila.

NEMANJA TRBOVIĆ, SRBIJA

 NJUPPA

Nemanja Trbović je stručnjak i specijalista u oblasti lanca snabdevanja različitih industrija, kao i osnivač srpskog start-up preduzeća NJUPPA. Nakon završetka srednje škole u Srbiji, nastavio je svoje obrazovanje na osnovnim i master studijama u Beču, Austrija. Kroz dugogodišnju karijeru i boravkom u inostranstvu, stekao je duboko razumevanje ekoloških problema s kojima se suočavaju mnoge države Evrope i sveta.

Posvećen rešavanju problema rasipanja kvalitetne hrane, Nemanja je došao na ideju koja bi efikasno rešila viškove hrane u maloprodaji. Zajedno sa svojim timom, pokrenuo je inicijativu pod nazivom "Spasimo hranu zajedno!". NJUPPA, kao nosilac ove inicijative, pruža rešenje svim preduzećima koja se bave prodajom hrane i robe sa ograničenim rokom trajanja. Ovim rešenjem NJUPPA omogućava da viškovi hrane, koji bi inače završili kao otpad na kraju radnog dana, dobiju drugu šansu. Na taj način, značajno se smanjuje količina otpada nastalog bacanjem hrane, dok se istovremeno podiže svest o zagađenju životne sredine.

Milan Lončar, Srbija

AMSS CMV

Više od deset godina na poziciji vodećeg inženjera u centru za motorna vozila pri AMSS.

Diplomirani mašinski inženjer iz oblasti motornih vozila. Karijeru u ispitivanju vozila započeo je u Centru za bezbednost saobraćaja na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu. Iste poslove je nastavio u AMSS centru za motorna vozila. 

Proteklu deceniju veliku pažnju posvetio je osobama sa invaliditetom kroz adaptaciju vozila shodno potrebama u stepenu invaliditeta. Trenutno je na trećoj godini doktorskih studija iz oblasti bezbednosti saobraćaja.

Autor je desetine radova koji su predstavljeni na domaćim i medjunarodnim konferencijama. Poslednjih nekoliko godina prati razvoj električnih vozila kroz projekte Agencije za bezbednost saobraćaja.

Saša Sovilj, Srbija

NELT

Diplomirani mašinski inženjer. Više od petnaest godina u sferi održavanja. Trenutno na poziciji menadžera tehničkih operacija u NELT-u. Funkcija podrazumeva održavanje flote od preko 1000 vozila svih kategorija, od malih putničkih vozila do tegljača. Jedna od najvećih flota u privatnom sektoru. Aktivno radi na implementaciji električnih vozila u okviru flote.

Saša je  je između ostalog, pored voznog parka, i lice odgovorno za upravljanje otpadom u Nelt-u, odgovoran za implementaciju ISO 14001 i nosilac projekta povećanja procenta reciklaže, odnosno ostvarenja krajnjeg cilja Zero Waste.

VERA BLAGOJEVIĆ, SRBIJA

KJP ZLATIBOR

Vera je od 2012. godine zaposlena u KJP "Zlatibor" Čajetina, a od 2019. godine Rukovodilac je komunalne službe u čijem obuhvatu se nalazi 5 komunalnih delatnosti. 

Kao sertifikovani član za realizaciju međunarodnih projekata nalazi se na listi International projekt managment association. Kao menadžer projekta „Pomoć lokalnim samoupravama na putu za EU - upravljanje otpadom“ koji je finansiran od strane Švedske Vlade uspešno je realizovala sve aktivnosti na teritoriji opštine Čajetina. 

Imenovana je od strane Opštine Čajetina kao član tima za izradu Strategije regionalnog razvoja, Plana razvoja opštine Čajetina, Regionalnog plana za upravljanje otpadom za region „Duboko“, Lokalnog plana za upravljanje otpadom na teritoriji opštine Čajetina, kao i drugih dokumenata iz oblasti komunalnih delatnosti. 

Aktivna je učesnica domaćih i međunarodnih konferencija koje se bave zaštitom životne sredine, prvenstveno upravljanjem otpadom kao i brojnih akcija za uređenje i očuvanje životne sredine u saradnji sa udruženjima.

Dr med sci. Dejan Spiroski, Srbija

INSTITUT ZA REHABILITACIJU BEOGRAD

Zaposlen na Institutu za rehabilitaciju od 2007. Član je Evropskog udruženja kardiologa, Evropskog udruženja za hipertenziju. udruženja kardiologa Srbije, lekarske komore Srbije. Glavni koordinator u ustanovi i zamenik glavnog koordinatora Srbije. Završio je studije IV EUROSPIRE za primarnu i sekundarnu prevenciju.

Bio je glavni i odgovorni urednik prevoda indeksa "The 21st Edition of the Cecil Textbook of Medicine" . Jedan je od autora i predavača programa kontinuirane medicinske edukacije na Medicinskom fakultetu u Nišu. 

Predsednik radne grupe za prevenciju i rehabilitaciju Udruženja kardiologa Srbije (2017-2019). Autor je pet radova sa SCI ili SSCI liste, usavršavanje iz oblasti kardiopulmonalne funkcionalne dijagnostike..

Stalni je član predsedništva kardiološke sekcije Srpskog Lekarskog Društva.

Njegova ekspirtiza značajno je široka na temu uticaja zagadjenja na kardiovaskularni sistem.

Dr. sc. med. 

Mojsije Anđić, SRBIJA

INSTITUT ZA REHABILITACIJU BEOGRAD

Dr. Mojsije Anđić je rođen 2. jula 1967. godine u Raški. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1991. godine s prosečnom ocenom 8,32. Specijalizaciju iz interne medicine završava 1996. godine s odličnim uspehom, a magistrira iz pulmologije 2001. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Doktorsku disertaciju iz oblasti kardiologije odbranio je 2016. godine na istom fakultetu.

Od 1991. godine zaposlen je u Institutu za rehabilitaciju, gde se bavi rehabilitacijom pacijenata nakon infarkta miokarda i hirurških intervencija na srcu. Trenutno obavlja funkciju načelnika odseka za kardiološku rehabilitaciju. Pohađao je trening kurseve iz kardiološke rehabilitacije u okviru Evropskog udruženja kardiologa tokom 2010. i 2011. godine u Bernu.

Autor je nekoliko publikovanih radova u prestižnim časopisima, uključujući radove o efektima kratkoročnog vežbanja kod pacijenata posle infarkta miokarda i o benefitima programa rehabilitacije nakon bajpasa.

Dr. Mojsije Anđić će profesionalno obraditi temu mineralnih voda u Srbiji tokom predstojećeg događaja.

PROF.DR SONJA SMILJIĆ, SRBIJA

INSTITUT ZA FIZIOLOGIJU, MEDICINSKI FAKULTET KOSOVSKA MITROVICA

Redovni profesor na predmetu Fiziologija od 2008 godine, a na mestu upravnika Instituta za fiziologiju  Medicinskog fakulteta u K. Mitrovici zaposlena od 2015. godine. Specijalista interne medicine od 2002. godine. Odbranila doktorsku disertaciju iz oblasti Fiziologija kardiovaskularnog sistema.

Autor je 16 radova sa SCI i SSCI liste i velikog broja naučnih radova objavljenih u vodećim domaćim časopisima. Kao predvač učestvovala  na domaćim i međunarodnim kongresima i simpozijumima. Organizator i predavač na domaćem Kursu prve kategorije pod nazivom „Ateroskleroza - uzroci, kliničke manifestacije, dijagnoza i faktori rizika“ , organizator i predavač na nacionalnom seminaru prve kategorije „ Metabolička disfunkcija u kardiovaskularnim bolestima“ koji su održni u Kosovskoj Mitrovici i Novom Pazaru.

Član je Srpskog lekarskog društva i Lekarske komore Srbije, član je Evropskog udruženja kardiologa, Evropskog udruženja za hipertenziju, Udruženja kardiologa Srbije i  Društva fiziologa Srbije.


Vladimir Živanović, Srbija

Turistička organizacija Zlatibor

Tokom 2012. godine  završio je master studije na Fakultetu organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu na studisjkom programu Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima i stekao zvanje Master inženjer organizacionih nauka. Svoje obrazovanje je upotpunio i tokom 2013. godine na ITAcademy u Beogradu, smer: Android Development Program, stečeno zvanje: CERTIFIED ANDROID APPLICATION DEVELOPER.

Od 2010. godine zaposlen je u Turističkoj organizaciji Zlatibor na radnom mestu Samostalni saradnik za sportski turizam. Od 22. avgusta 2016. godine obavlja funkciju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Zlatibor.

MARIJA JEREMIĆ

SAVETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU

MODERATOR PROGRAMA

Marija Jeremić sa Zlatibora, diplomirani ekonomista, stručnjak u oblasti odnosa sa javnošću i marketinga, dugogodišnji voditelj programa kulturnih manifestacija i organizator zvaničnih protokola.

MAJA VODENIČARSKI

NiŠKE VESTI

MODERATOR PANELA

Nakon višegodišnjeg rada u medijima, direktorka City Marketing Centra, Maja Vodeničarski preuzela je i dužnost glavnog i odgovornog urednika portala Niške Vesti.


Iako diplomirani profesor hemije, Vodeničarski ima više od dve decenije iskustva u novinarstvu.


Kao novinar jutarnje redakcije počela je davno na tadašnjoj TV5 u redakciji urednika Zorana Marjanovića, poznatijeg kao Zoza, kasnije stasavala u redakcijama City radija, regionalne televizije Belle Amie i TV Zona Plus kao voditelj autorskih emisija.

Svoje menadžersko znanje usavršila je u Fabrici konfekcije Cameleon u Svrljigu i nakon povratka u novinarske vode ponovon se latila „pera“.

Nevena Đukić

Energetski Portal

MODERATOR PANELA

Nevena Đukić poznata je u javnosti kao urednica Energetskog portala, vodećeg specijalizovanog internet medija i štampanog magazina. Manje je poznato da je Energetski portal sastavni deo Centra za energetsku efikasnost i održivi razvoj (CEEFOR) čija je osnovna delatnost pružanje inženjerskih usluga. Nevena Đukić je generalna direktorka CEEFOR-a, rukovodi timom inženjera, a uz to je aktivna u kompaniji MT Komex koja pripada istoj porodičnoj grupaciji. Nevena je inače profesor engleskog jezika i dokaz da se uz puno rada, mušku podršku i osmeh kao zaštitni znak može sve.

Kao generalni direktor i vlasnik kompanije CEEFOR d.o.o., ona nadgleda svakodnevne poslovne operacije, razvija strateške planove i sprovodi strategije rasta. Poboljšava prihode, održava odnose sa klijentima i privlači nove poslovne prilike. Takođe, kreira i upravlja budžetima. Odgovorna je za zapošljavanje zaposlenih, superviziju i ocenjivanje njihovih performansi i produktivnosti, uz obezbeđivanje održivosti i ostvarivanje poslovnih ciljeva.

Kao novinarka i glavna urednica portala Energetski Portal (EP), stekla je veliko znanje po pitanju zaštite životne sredine, obnovljivih izvora energije (OIE), održivog razvoja i energetske efikasnosti u industriji, transportu i građevinarstvu (EE) ali je i zainteresovana da te ekološki prihvatljive koncepte predstavi građanima Srbije i regiona.