ALMA HADžiabdić, BOSNA I HERCEGOVINA

KPMG

Alma Hadžiabdić je direktorka Odeljenja za poslovno savetovanje u KPMG Bosni i Hercegovini sa dvadeset godina profesionalnog iskustva u oblasti poslovnog savetovanja, finansija, usaglašenosti sa propisima i poreskog savetovanja. 

Tokom svoje karijere, Alma je uspešno vođa projekata koji obuhvataju širok spektar disciplina, uključujući poslovnu i stratešku transformaciju, operativno savetovanje i upravljanje, restrukturiranje, kao i analize poslovnih procesa i evaluaciju usaglašenosti za klijente iz javnog sektora, transporta, energetike i različitih drugih industrija. 

U svom radu Alma se takođe bavi pitanjima obnovljivih izvora energije, kao i ESG savetovanjem koje obuhvata integraciju principa održivosti u korporativne strategije i formiranje relevantnih politika, kao i sprovođenje projekata za merenje ugljeničnog otiska proizvoda.

URŠKA STARC - PECENY

 TOMI ILIJAŠ 

AUSTRIJA / SLOVENIJA

Arctur

Urška Starc-Peceny, doktorka nauka, i Tomi Ilijaš, poznati kao "super-kompjuterski čovek i leptir". Sa preko 25 godina iskustva u visokotehnološkoj industriji, Tomi Ilijaš obavlja funkciju izvršnog direktora i vlasnika kompanije Arctur, pionira u pružanju usluga računarstva visokih performansi (HPC) za mala i srednja preduzeća (SMEs).

S druge strane, Urška Starc-Peceny se specijalizuje u stvaranju kolaborativnih ekosistema, od inicijativa malog obima do najvećih saradnji poput NASA Space Apps. Njihovo stručno znanje obuhvata HPC, Big Data i Blockchain tehnologije, sve fokusirano na osnovne vrednosti ljudi, poverenja i saradnje.

Zajedno, oni povezuju naizgled različite svetove kroz inicijativu i partnerstvo Turizma 4.0, besprekorno integrišući visokotehnološka rešenja sa turističkom industrijom.

ALExANDER THIEDE, AUSTRIJA

Sustainability Data Architect

Alexander veruje da će u budućnosti poslovanje procvetati tako što će se stavljati biljke na prvo mesto umesto povećanja profita na štetu životne sredine. 

Poslovanja koja ostvare svoje ciljeve za 2050. godinu ili ranije će nadmašiti svoje konkurente vodeći tržište sa zelenim proizvodima i uslugama. 

Njegov entuzijazam se bazira na inovacijama sa poslovnim subjektima kako bi ubrzao njihovu transformaciju održivosti osnaženu podacima i veštačkom inteligencijom. 

Verujem da ne postoji jedinstveni put ka Net Zero koji funkcioniše za sve - stoga neguje snažan mentalitet rasta za hakovanje inovativnih rešenja u kratkom vremenu kako bi pokrenuo klijente na njihovom putovanju. 

Sa više od 20 godina iskustva donosi duboke veštine u prostoru rešenja i arhitekture podataka, digitalne transformacije velikih preduzeća na nivou izvršnih direktora, hakovanja inovacija u kratkom vremenu, upravljanja performansama i upravljanja poslovanjem održivosti.

Alexander ima preko pet godina iskustva rada u Microsoft-u kao lider za digitalne transformacije. Bio je i na poziciji direktora za održiva rešenja u kompaniji Capgemini.

VERA MATISOVITS

AUSTRIJA

Vera spaja stručnost u oblasti podataka i održivosti kako bi podstakla akcije po pitanju ekoloških problema. 

Ona promoviše trenutne, na podacima zasnovane strategije za postizanje zelenih ciljeva u poslovanju. 

Vera pojednostavljuje put ka održivosti, naglašavajući akcione planove za konkretan uspeh. 

Njen cilj je da pomogne kompanijama da nadmaše ekološke ciljeve kroz strateško vođenje i sprovođenje.

IVA ĐINĐIĆ ĆOSIĆ, SRBIJA

LMM

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i položila pravosudni ispit. Zvanje Master pravnik za užu naučnu oblast međunarodnog poslovnog prava stekla na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu.

Dugogodišnji rukovodilac specijalizovanih poslova iz oblasti prava energetike i međunarodnopravne saradnje u JP Srbijagas i AD Elektromreža Srbije. Od 2008-2021. godine predstavnica je EMS AD u radnim telima i grupama, Asocijacije operatora prenosnih sistema za električnu energiju (ENTSO-E) u Briselu. U istom periodu bila je članica radnih grupa za izradu zakona i podzakonskih akata iz oblasti energetike u Republici Srbiji kao i Komisija za praćenje primene Pravila o radu tržišta i Pravila o radu prenosnog sistema.

Nalazi se na listi eksperata- konsultanata Energetske zajednice Jugoistočne Evrope u Beču. Autorka niza stručnih i naučnih radova iz oblasti energetike objavljenih u eminentnim naučnim časopisima.

MARIJA MICAKOVIĆ, Srbija

E-RECIKLAŽA

Marija Micaković, diplomirani inženjer inžinjerskog i operacionog menadžmenta, svoju profesionalnu karijeru započinje u dinamičnom svetu informacionih tehnologija. Prvobitno se posvetila prodaji, a zatim se usmerila ka poslovima organizacije i upravljanja. U ovoj zahtevnoj industriji ostaje punu deceniju, gradeći značajno iskustvo i stičući duboko razumevanje dinamike modernog poslovanja.

Godine 2010. Marija se pridružuje timu kompanije za reciklažu elektronskog i električnog otpada, E-Reciklaža 2010, gde trenutno obavlja funkciju direktora. Kroz svoj rad u ovoj kompaniji, Marija je pokazala izuzetnu posvećenost principima održivog razvoja i zelene ekonomije. Učestvuje u vođenju raznovrsnih projekata s fokusom na ekološku odgovornost, doprinoseći stvaranju održivijeg i čistijeg okruženja.

Njena angažovanost ne završava se samo unutar radnog vremena. Marija je aktivno uključena u razvoj svesti lokalne i šire društvene zajednice o značaju pravilnog upravljanja opasnim otpadom. Kroz saradnju sa školskim i akademskim institucijama, doprinosi edukaciji mladih generacija o važnosti očuvanja životne sredine.

Osim toga, Marija se ističe kao jedan od osnivača poljoprivredno-vinogradarske zadruge "100 Žena", gde se zalagala za promociju održivih poljoprivrednih praksi i podršku ženama u agrarnom sektoru. Njeno strateško vođenje i predanost društvenoj odgovornosti čine je ne samo uspešnim liderom u industriji reciklaže već i inspiracijom za pozitivne promene u zajednici.

SRĐAN KRČO, SRBIJA

DUNAV NET         

Srđan Krčo je preduzetnik, inovator i naučnik. Od početka karijere na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, do danas, jednom nogom je u poslovnom, a drugom u akademskom svetu. Uz posao asistenta i predavača na FTN-u, 90-ih godina vodio je startap koji se, među prvima u regionu, bavio izradom veb sajtova. Uz rad na razvoju 3G komunikacionih sistema u Eriksonu Irska, stekao je titulu doktora nauka za rad na sistemima daljinskog praćenja zdravlja i osnovao DunavNET (2005-te), kompaniju koju i danas uspešno vodi. 

DunavNET je poznat po brojnim rešenjima za pametne gradove, poljoprivredu i industriju implementiranih na bazi IoT i tehnologija veštačke inteligencije. Uz DunavNET (Irska i Srbija), osnovao je još nekoliko kompanija, poput WeDoSoftware (Srbija) koja se bavi razvojem softvera i DigitalSmart (Crna Gora) koja se bavi izradom rešenja na bazi novih digitalnih tehnologija. Aktivan je u međunarodnim naučno-istraživačkim projektima, poput Horizon Europe, predaje na univerzitetima u Srbijii, Crnoj Gori i Ruandi, na predmetima koji se bave IoT tehnologijama, preduzetništvom, veštačkom inteligencijom i digitalnom transformacijom. 

Čest je predavač na konferencijama, radionicama i panelima. Srđan je autor više od deset patenata iz oblasti telekomunikacija. Objavio je stotinak radova u međunarodnim časopisima i konferencijama. Dobitnik je nagrade Inženjer-inovator godine za 2007. od strane Irskog instituta inženjera, nekoliko godina za redom je bio dobitnik nagrade za najveći broj inovacija u Eriksonu Irska, a od 2017. godine svake godine dobija Majkrosoft MVP godišnju nagradu za oblast IoT-a. Član je Upravnog odbora AIOTI asocijacije (Alliance for IoT and Edge computing Innovation: www.aioti.eu).

MILOŠ KOSTIĆ, SRBIJA

CEO MT-KOMEX

Miloš Kostić, vlasnik i direktor kompanije MT-KOMEX Nakon diplomiranja na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Odseku za procesnu tehniku, Miloš je u početku radio kao saradnik-istraživač na projektima Mašinskog fakulteta. Tokom trogodišnjeg perioda rada stekao izuzetnu stručnost na projektima energetske efikasnosti (EE) i obnovljivih izvora energije (OIE) u okviru Mreže za energetsku efikasnost u Srbiji na merenju i kalkulaciji energetskih gubitaka na Mašinskom fakultetu univerziteta u Beogradu.

U periodu od 2003. do 2009. godine je bio angažovan kao tehnolog zavarivanja i rukovodilac preduzeća MT-KOMEX iz Beograda. Dolazi u kontakt sa obnovljivim izvorima energije sredinom 2009. godine kada je počeo da radi kao zamenik regionalnog menadžera za WEBSEFF program EBRD-a, a nakon toga kao koordinator na programima na KfW i GGF kreditora na linijama namenjenim energetskoj efikasnosti, gde je bio zadužen za verifikaciju i detaljne energetske preglede za desetine preduzeća. Tokom 2011. godine dolazi na ideju da razvije projekat prve solarne elektrane u Srbiji.

Elektrana je izgrađena u Kladovu i uspešno radi od 2013. godine.

Od 2017. godine bavi se razvojem elektromobilnosti u Srbiji, a 2021. godine osniva spin-off kompaniju Charge&GO koja je lansirala prvu digitalnu platformu i aplikaciju za punjenje električnih vozila sa regionalnom pokrivenošću i sopstvenom mrežom brzih i ultrabrzih punjača. Investirao je u mrežu od 64 brza i ultra brza punjača u Srbiji, a tokom 2023. i sledeće dve godine se širi sistem i na region sa planom od ukupno 220 mesta za punjenje.

ALEKSANDAR SAVIĆ

SRBIJA

AskUS - GIZ

Aleksandar iza sebe ima 20 godina bogatog bankarskog iskustva. 

Upravljao je najvećim i najistaknutijim klijentima u energetskom sektoru, a bio je i predvodnik u komercijalnom finansiranju prvih projekata iz obnovljive energije u Srbiji.

Poslednjih 14 godina vodio je najveći portfolio projekata OIE na tržištu. Od početka 2023. odlučio je da svoje opsežno znanje podeli sa drugim finansijskim institucijama i investitorima kao pružalac konsultantskih usluga.

 Zajedno sa svojim timom, on ima za cilj da obezbedi održiva i isplativa rešenja za finansiranje projekata OIE i EE kako bi se omogućila preko potrebna energetska tranzicija. Zadatak koji postaje sve zahtevniji u svetlu aktuelnih svetskih previranja.

VELIMIR JEREMIĆ, SRBIJA

DEKRA

Diplomirao na Privrednoj akademiji u Novom Sadu gde započinje poslediplomske studije u oblasti Ekonomske Diplomatije na temu Risk asset management.

Preko 30 godina iskustva u oblasti osiguranja od autoodgovornosti, preuzimanja rizika, procene šteta, ispitivanje vozila i periodične provere tehničke ispravnosti vozila. Učesnik je velikog broja ekspertskih timova i različitih stručnih tela u Srbiji i okruženja. Član je radne grupe za izradu nacionalne strategije Bezbednosti Saobraćaja republike Srbije 2023-2030 i trenutno aktuelan u grupi za izradu akcionog plana 2023-2025.

Od 2015 ima stalan angažman u DEKRA d.o.o. u Srbiji i delom regiona.. DEKRA SE Štutgart je najveća svetska Testing Certification institucija u atomotivu. DEKRA je lider po posvećenosti bezbednosti saobraćaja, akciji Vision Zero, ispitivanjima, homologacijama i proveri tehničke ispravnosti vozila, ispitivanjima i sertifikacijama u auto industriji, e-connectivity, Vx, sistemima autonomne vožnje, HiVo (električnim vozilima) kao i ispitivanjem kompletne prateće infrastrukture i okruženja.

MILAN MILOJEVIĆ, SRBIJA

AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

Mlan je rođen 1984. godine, u Beogradu. Osnovnu i srednju školu je završio u Mladenovcu. Završio je Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2013. godine.

Od 2006. do 2013. godine bio je zaposlen na Mašinskom fakultetu, kao saradnik u laboratoriji CIAH. Od 2013. godine do 2018. godine bio je zaposlen u Agenciji za bezbednost saobraćaja, kao stručni saradnik i načelnik odeljenja. 

Od 2018. do 2023. godine bio je zaposlen na Mašinskom fakultetu, Laboratorija CIAH, kao koordinator za poslove za ispitivanje prepravljenih vozila i glavni inspektor za ispitivanje vozila. 

Od oktobra 2023. godine obavlja dužnost načelnika Sektora za vozila, kontrolu i stručni nadzor, u Agenciji za bezbednost saobraćaja.

TOMISLAV MIĆOVIĆ, SRBIJA

UNKS

Tomislav je generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije (UNKS), asocijacije koja okuplja sve internacionalne kompanije u ovoj oblati koje posluju na srpskom tržištu i više domaćih skladištara i distributera u veleprodaji i maloprodaji derivata nafte.

Dvadeset pet godina deo je energetske scene u Srbiji i Regionu. Kao novinar bio je jedan od osnivača Udruženja novinara energetičara, zatim osnivač i prvi direktor Centra za korporativne komunikacije NIS-a i to u godinama korenite transformacije i na kraju privatizacije nacionalne naftne kompanije Srbije. 

Jedan je od osnivača i dugogodišnji član IO Nacionalne asocijacije za bio masu SERBIO. Zvanje diplomiranog inženjera tehnologije nafte, gasa i petrohemije, stekao je u na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Član je IO Nacionalnog naftnog komiteta Sbije koji je deo WPC Energy i autor periodike Analiza tržišta nafte i derivata nafte Srbije, koju NNKS-a objavljuje jednom mesečno već trinaest godina.

PROF. DR MARKO ŠPILER

SRBIJA

CMN

Osnivač i direktor CMN – „Centra za menadžment“ („Centra za menadžment nabavki“ i „Instituta za javni menadžment“), Predsednik „Komore javnih nabavki Srbije“, prof. dr Marko Špiler, međunarodni konsultant, predavač i ekspert u oblasti javnih nabavki, radi kao profesor strukovnih studija na državnim: „Visokoj poslovnoj školi“ iz Novog Sada, prethodno na „Akademiji tehničkih i umetničkih studija“ iz Beograda, na predmetu „Menadžment javnih nabavki“ i kao Vanredni profesor na nedržavnom „Fakultetu za menadžment“ iz Novog Sada kao rukovodilac Master smera „Menadžment javnih nabavki“. 

Pored toga, kao predavač na više instituta i ustanova, održao je preko 300 predavanja na naučnim skupovima, seminarima i savetovanjima, u zemlji i inostranstvu, a kao konsultant je sproveo preko 200 uspešnih projekata (ministarstva, opštinske uprave, sektor obrazovanja, javna preduzeća) i međunarodnih projekata i postupaka kao konsultant više međunarodnih organizacija, UN i banaka. 

Održao je više međunarodnih predavanja. Objavio je 13 knjiga, 2 monografije i preko 150 naučnih i stručnih radova. Takođe i stručni saradnik Ruske akademije prirodnih nauka.

Ipek Išik

TURSKA

PILOTCAR


Ipek Išik rođena je u martu 1989. godine u Bursi, Turska. Od malih nogu pokazivala je veliko interesovanje za međunarodne poslove i diplomatiju. Odrastajući u Bursi, bila je inspirisana bogatom istorijom i kulturnom raznolikošću svog okruženja.

Ipek je svoje obrazovanje uporno pratila, diplomirajući na Univerzitetu Uludag sa diplomom iz Međunarodnih odnosa. Njen akademski put pružio joj je čvrstu osnovu u globalnim poslovima i diplomatiji, postavljajući temelje za njene buduće poduhvate.

Godine 2014. Ipek je krenula u uzbudljivu priliku da živi i radi u Nemačkoj kao deo evropskog projekta. Tokom svoja dva boravka u Nemačkoj, potpuno se uronila u živopisnu kulturu i profesionalnu scenu Evrope, stičući neprocenjive uvide i iskustva.

Po povratku u Tursku, Ipek je prešla u automobilsku industriju, gde je njen entuzijazam za održivost i inovacije doveo do toga da započne karijeru u električnim vozilima. Od 2016. godine radi kao menadžer prodaje električnih vozila u kompaniji Pilotcar. U ovoj ulozi, igrala je ključnu ulogu u promociji održivih transportnih rešenja i proširivanju prisustva kompanije na tržištu električnih vozila.

Van svojih profesionalnih obaveza, Ipek uživa u istraživanju novih kultura, jezika i kuhinja. Njeno vreme provedeno u Nemačkoj dodatno je podstaklo njenu strast prema putovanjima i međukulturnoj razmeni. U slobodno vreme, Ipek voli provoditi vreme napolju, bilo da je u kafiću sa prijateljima ili opuštanju šetnjom. Takođe je aktivno uključena u igranje tenisa na terenu.

Kroz svoju karijeru i lične poduhvate, Ipek Išik je pokazala predanost, radoznalost i posvećenost stvaranju pozitivnog uticaja u svetu. Njena iskustva života i rada u različitim zemljama proširila su njen pogled na svet i oblikovala je u globalnog građanina.

Kao menadžer prodaje električnih vozila, Ipek je na čelu promocije održivih transportnih rešenja i vođenja pozitivnih promena u automobilskoj industriji. Njen inovativni pristup i vođstvo služe kao inspiracija drugima, podstičući ih da prihvate održivost i doprinesu zelenijoj budućnosti.

DR BRANISLAV B. ALEKSANDROVIĆ

Srbija

Dr Branislav je  profesor strukovnih studija, stalno je zaposlen na Akademiji strukovnih studija Šumadija, Odsek u Kragujevcu, gde realizuje nastavu na studijskim programima Mašinstvo i Drumski saobraćaj.

Diplomirao je mašinstvo, na smeru za Motorna vozila i motore, Mašinskog fakulteta u Kragujevcu, gde je stekao i akademsko zvanje Magistar tehničkih nauka. Doktorsku disertaciju pod nazivom: „ Razvoj modela dinamičkih parametara kretanja motocikla sa aspekta bezbednosti saobraćaja" uspešno je odbranio na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu.

U svojoj dosadašnjoj karijeri radio je na edukaciji i obrazovanju učenika i studenata u srednjoškolskim i visokoškolskim institucijama. (Druga tehnička škola u Kragujevcu, Mašinski fakultet u Kragujevcu, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Kragujevcu).

Na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu, kao stručni saradnik Centra za bezbednost saobraćaja, kao i vodeći inženjer u AMSS-CMV, učestvovao je u ispitivanju i kontroli prepravljenih vozila, izradi dokumentacije i elaborata za serijske ili pojedinačne nadgradnje na vozilima kao i izradi studija koje se odnose na bezbednost vozila.

U svojoj dosadašnjoj karijeri objavio je 52 naučno-stručna rada, učestvovao je na 23 međunarodna simpozijuma, kao i na tri naučno-istraživačka projekta, od kojih je jedan međunarodni. Stalni sudski veštak je iz oblasti: Saobraćaj-transport-bezbednost, sa naglaskom na tehničke karakteristike motocikala i učešće motocikla u saobraćaju. Naučno-stručna oblast, rada i interesovanja, vezana su za edukaciju iz oblasti motocikala i električnih vozila.

NEMANJA TRBOVIĆ, SRBIJA

 NJUPPA

Nemanja Trbović je stručnjak i specijalista u oblasti lanca snabdevanja različitih industrija, kao i osnivač srpskog start-up preduzeća NJUPPA. Nakon završetka srednje škole u Srbiji, nastavio je svoje obrazovanje na osnovnim i master studijama u Beču, Austrija. Kroz dugogodišnju karijeru i boravkom u inostranstvu, stekao je duboko razumevanje ekoloških problema s kojima se suočavaju mnoge države Evrope i sveta.

Posvećen rešavanju problema rasipanja kvalitetne hrane, Nemanja je došao na ideju koja bi efikasno rešila viškove hrane u maloprodaji. Zajedno sa svojim timom, pokrenuo je inicijativu pod nazivom "Spasimo hranu zajedno!". NJUPPA, kao nosilac ove inicijative, pruža rešenje svim preduzećima koja se bave prodajom hrane i robe sa ograničenim rokom trajanja. Ovim rešenjem NJUPPA omogućava da viškovi hrane, koji bi inače završili kao otpad na kraju radnog dana, dobiju drugu šansu. Na taj način, značajno se smanjuje količina otpada nastalog bacanjem hrane, dok se istovremeno podiže svest o zagađenju životne sredine.

Milan Lončar, Srbija

AMSS CMV

Više od deset godina na poziciji vodećeg inženjera u centru za motorna vozila pri AMSS.

Diplomirani mašinski inženjer iz oblasti motornih vozila. Karijeru u ispitivanju vozila započeo je u Centru za bezbednost saobraćaja na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu. Iste poslove je nastavio u AMSS centru za motorna vozila. 

Proteklu deceniju veliku pažnju posvetio je osobama sa invaliditetom kroz adaptaciju vozila shodno potrebama u stepenu invaliditeta. Trenutno je na trećoj godini doktorskih studija iz oblasti bezbednosti saobraćaja.

Autor je desetine radova koji su predstavljeni na domaćim i medjunarodnim konferencijama. Poslednjih nekoliko godina prati razvoj električnih vozila kroz projekte Agencije za bezbednost saobraćaja.

Saša Sovilj, Srbija

NELT

Saša Sovilj je diplomirani mašinski inženjer sa bogatim iskustvom u različitim segmentima industrije, posebno u oblastima fleet managementa, održavanja infrastrukture, upravljanja otpadom i logističke podrške operacijama.

Trenutno obavlja funkciju Menadžera tehničkih operacija u Nelt-u Co., gde je, između ostalog, odgovoran za upravljanje jednom od najvećih privatnih flota sa preko 1.200 vozila, održavanje infrastrukture i upravljanje otpadom. Nedavno je uspešno vodio projekat implementacije ISO 14001 standarda za upravljanje životnom sredinom, što jasno pokazuje njegovu posvećenost održivom poslovanju i zaštiti životne sredine.

Obzirom na iskustvo u oblasti održive mobilnosti i primene alternativnih ekoloških pogona, aktivno radi na projektu definisanja strategije razvoja flote u cilju smanjenja CO2 emisije. Kroz implementaciju električnih vozila i drugih alternativnih pogona, nastoji da unapredi ekološku održivost poslovanja i doprinese globalnim naporima za borbu protiv klimatskih promena.

DRAGAN SIMOVIĆ, SRBIJA

MARINKOVIć HOFMANN

Dragan je diplomirani mašinski inženjer i dugogodišnji predavač iz oblasti elektronskih sistema na vozilima.

Autor i koautor brojnih radova iz oblasti bezbednosti saobraćaja, dijagnostike vozila, ADAS sistema, sistema za merenje pritiska u pneumaticima

Ima preko 25 godina iskustva u radu sa autoservisima.

VERA BLAGOJEVIĆ, SRBIJA

KJP ZLATIBOR

Vera je od 2012. godine zaposlena u KJP "Zlatibor" Čajetina, a od 2019. godine Rukovodilac je komunalne službe u čijem obuhvatu se nalazi 5 komunalnih delatnosti. 

Kao sertifikovani član za realizaciju međunarodnih projekata nalazi se na listi International projekt managment association. Kao menadžer projekta „Pomoć lokalnim samoupravama na putu za EU - upravljanje otpadom“ koji je finansiran od strane Švedske Vlade uspešno je realizovala sve aktivnosti na teritoriji opštine Čajetina. 

Imenovana je od strane Opštine Čajetina kao član tima za izradu Strategije regionalnog razvoja, Plana razvoja opštine Čajetina, Regionalnog plana za upravljanje otpadom za region „Duboko“, Lokalnog plana za upravljanje otpadom na teritoriji opštine Čajetina, kao i drugih dokumenata iz oblasti komunalnih delatnosti. 

Aktivna je učesnica domaćih i međunarodnih konferencija koje se bave zaštitom životne sredine, prvenstveno upravljanjem otpadom kao i brojnih akcija za uređenje i očuvanje životne sredine u saradnji sa udruženjima.

ŽELJO BACKULIĆ, SRBIJA

CARLSBERG

Željko je menadžer infrstrukture zadužen za efikasno, ekonomično i odgovorno upravljanje energentima u okviru fabrike u Čelarevu.

Odgovoran je za smanjenje potrošnje energenata kao što su prirodni gas, električna energija kao i odgovorno korišćenje voda.

Zadužen je za efikasan rad postrojenja za preradu otpadnih voda kao i za proizvodnju i iskorišćenje biogasa za proizvodnju toplotne energije.  

Reporting i postavljanje svih energetskih KPI aktivnosti ka grupaciji je takodje deo njegovog  portfolija.

Aktivno je uključen u process Odlaganje otpada (ulja, maziva, sortiranje otpada unutar pivare).

Željkove nadleznosti su i investiciona ulaganja i CAPEX planovi kao deo unapredjenja energetske efikasnosti i uvodjenje novih tehnologija u proizvodnju energenata.

Dr sc.med Dejan Spiroski, Srbija

INSTITUT ZA REHABILITACIJU BEOGRAD

Zaposlen na Institutu za rehabilitaciju od 2007. Član je Evropskog udruženja kardiologa, Evropskog udruženja za hipertenziju. udruženja kardiologa Srbije, lekarske komore Srbije. Glavni koordinator u ustanovi i zamenik glavnog koordinatora Srbije. Završio je studije IV EUROSPIRE za primarnu i sekundarnu prevenciju.

Bio je glavni i odgovorni urednik prevoda indeksa "The 21st Edition of the Cecil Textbook of Medicine" . Jedan je od autora i predavača programa kontinuirane medicinske edukacije na Medicinskom fakultetu u Nišu. 

Predsednik radne grupe za prevenciju i rehabilitaciju Udruženja kardiologa Srbije (2017-2019). Autor je pet radova sa SCI ili SSCI liste, usavršavanje iz oblasti kardiopulmonalne funkcionalne dijagnostike..

Stalni je član predsedništva kardiološke sekcije Srpskog Lekarskog Društva.

Njegova ekspirtiza značajno je široka na temu uticaja zagadjenja na kardiovaskularni sistem.

Dr sc. med 

Mojsije Anđić, SRBIJA

INSTITUT ZA REHABILITACIJU BEOGRAD

Dr. Mojsije Anđić je rođen 2. jula 1967. godine u Raški. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1991. godine s prosečnom ocenom 8,32. Specijalizaciju iz interne medicine završava 1996. godine s odličnim uspehom, a magistrira iz pulmologije 2001. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Doktorsku disertaciju iz oblasti kardiologije odbranio je 2016. godine na istom fakultetu.

Od 1991. godine zaposlen je u Institutu za rehabilitaciju, gde se bavi rehabilitacijom pacijenata nakon infarkta miokarda i hirurških intervencija na srcu. Trenutno obavlja funkciju načelnika odseka za kardiološku rehabilitaciju. Pohađao je trening kurseve iz kardiološke rehabilitacije u okviru Evropskog udruženja kardiologa tokom 2010. i 2011. godine u Bernu.

Autor je nekoliko publikovanih radova u prestižnim časopisima, uključujući radove o efektima kratkoročnog vežbanja kod pacijenata posle infarkta miokarda i o benefitima programa rehabilitacije nakon bajpasa.

Dr. Mojsije Anđić će profesionalno obraditi temu mineralnih voda u Srbiji tokom predstojećeg događaja.

PROF.DR SONJA SMILJIĆ, SRBIJA

INSTITUT ZA FIZIOLOGIJU, MEDICINSKI FAKULTET KOSOVSKA MITROVICA

Redovni profesor na predmetu Fiziologija od 2008 godine, a na mestu upravnika Instituta za fiziologiju  Medicinskog fakulteta u K. Mitrovici zaposlena od 2015. godine. Specijalista interne medicine od 2002. godine. Odbranila doktorsku disertaciju iz oblasti Fiziologija kardiovaskularnog sistema.

Autor je 16 radova sa SCI i SSCI liste i velikog broja naučnih radova objavljenih u vodećim domaćim časopisima. Kao predvač učestvovala  na domaćim i međunarodnim kongresima i simpozijumima. Organizator i predavač na domaćem Kursu prve kategorije pod nazivom „Ateroskleroza - uzroci, kliničke manifestacije, dijagnoza i faktori rizika“ , organizator i predavač na nacionalnom seminaru prve kategorije „ Metabolička disfunkcija u kardiovaskularnim bolestima“ koji su održni u Kosovskoj Mitrovici i Novom Pazaru.

Član je Srpskog lekarskog društva i Lekarske komore Srbije, član je Evropskog udruženja kardiologa, Evropskog udruženja za hipertenziju, Udruženja kardiologa Srbije i  Društva fiziologa Srbije.


Vladimir Živanović, Srbija

Turistička organizacija Zlatibor

Tokom 2012. godine  završio je master studije na Fakultetu organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu na studisjkom programu Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima i stekao zvanje Master inženjer organizacionih nauka. Svoje obrazovanje je upotpunio i tokom 2013. godine na ITAcademy u Beogradu, smer: Android Development Program, stečeno zvanje: CERTIFIED ANDROID APPLICATION DEVELOPER.

Od 2010. godine zaposlen je u Turističkoj organizaciji Zlatibor na radnom mestu Samostalni saradnik za sportski turizam. Od 22. avgusta 2016. godine obavlja funkciju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Zlatibor.

MARGARETA ŽARKOV

SRBIJA

SMATSA

Margareta Žarkov je po obrazovanju i poslovnoj orijentaciji već dugi niz godina posvećena zaštiti i unapređenju životne sredine. Kao diplomirani inženjer zaštite životne sredine zadnjih 10 godina je u toku sa aspektima i uticajima vazduhoplovstva na životnu sredinu i to kao specijalista za ovu oblast u okviru Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo, Beograd.

U okviru sveobuhvatne težnje međunarodne organizacije CANSO kontrole letenja širom Evrope ulažu poseban napor da zadobiju međunarodnu akreditaciju Green ATM Accreditation koja je dokaz održivog poslovanja i zaštite životne sredine uz stalna poboljšanja kroz sve procese koji se odvijaju. Margareta je pokretač i rukovodilac projekta kojim bi SMATSA doo dobila zelenu akreditaciju (Green ATM Accreditation).

Kontinuitet u sticanju novih informacija i znanja u ovoj oblasti prenosi I studentima dualnog visokog obrazovanja za kontrolore letenja u okviru Vazduhoplovne akademije Beograd.

Širi uvid u stanje životne sredine kroz različite delatnosti Margareta je stekla u pređašnjem radu kao konsultant za ISO menadžment standard žaštite životne sredine I kao eksterni proveravač za veliki broj organizacija koje su se bavile različitim delatnostima.

prof. dr MILOŠ STANKOVIĆ

SRBIJA

VIZIONAR I INOVATOR

Profesor dr Miloš Stanković, rođen u Beogradu, poseduje zvanje doktora ekonomskih nauka i inženjera elektrotehnike. Aktivan je u naučno-istraživačkom radu već 23 godine, fokusirajući se pretežno na projekte iz oblasti zaštite životne sredine i energetike. Trenutno je angažovan kao vanredni profesor na Visokoj školi za menadžment i ekonomiju u Kragujevcu, dok istovremeno obavlja funkciju naučnog saradnika na Institutu primenjenih nauka u Beogradu. Kao priznanje za svoj rad, dobio je više od 100 međunarodnih nagrada, uključujući prestižno priznanje "Energy Globe Award" i titulu Počasnog pronalazača Evrope 2014.

Stanković se istakao i kao direktor inovativne StartUp kompanije EWD Technology, te kao glavni inženjer i lider u razvoju inovativnih proizvoda u švedskom Innovatum Inkubatoru u Trollhattanu. Njegov rad obuhvata širok spektar projekata, uključujući uređaje za uništavanje ambrozije, sisteme za ekonomičnije gorivo, i eko-auspufe za smanjenje aerozagađenja kod vozila. Osim toga, Stanković je dobitnik brojnih priznanja, uključujući Orden „Aleksandar Nevski” Ruske akademije nauka, WIPO zlatnu medalju Svetske organizacije za intelektualnu svojinu i Nagradu Grada Beograda za pronalazaštvo.

Pored svojih istraživačkih obaveza, Stanković je aktivan i u oblasti edukacije, držeći predavanja i prezentacije na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima, sajmovima, univerzitetima i institutima širom sveta. Njegovi pronalasci imaju veliki potencijal za unapređenje privredne situacije i društvenog stanja uopšte, što potvrđuju pozitivna ekspertska mišljenja i analize koje su dobijene od strane stručnjaka iz različitih oblasti.

Vukašin drljević

SRBIJA

PETROL

Vukašin Drljević je vođa nabavke tečnih naftnih gasova (TNG-a) slovenačke nacionalne energetske korporacije Petrol Group za tržišta Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije, odgovoran za čitav lanac snabdevanja tečnim gasovima od mesta proizvodnje do skladišta grupacije Petrol. Bavi se međunarodnom trgovinom tečnim naftnim gasovima u drumskom, brodskom i železničkom saobraćaju od 2014. godine.

Za deset godina iskustva je uspeo da uspostavi saradnju sa više desetina energetskih, trejderskih i logističkih kompanija, čime je značajno doprineo jačanju pozicije korporacije u segmentu tečnih gasova. Posvećen je daljem jačanju TNG-a, CNG-a i drugih alternativnih goriva, kao čistijih energenata za bolju zajedničku budućnost.

Odrastao u Moskvi, Rusija, a 2014. godine se nakon 18 godina života tamo i diplomiranja sa odličjem na univerzitetu MGIMO u Moskvi vratio u Srbiju i započeo svoju profesionalnu karijeru u grupaciji Petrol.

ZORAN ĐORĐEVIĆ

SRBIJA

PANEAG GROUP

Zoran ima više od 30 godina iskustva u obasti elektronike, a od 2006. godine je serviser Bosch-ove ispitne opreme. Poslednjih 10 godina svoje istraživanje usmerava u pravcu električnih automobila,baterija, solarnih panela i obnovljivih izvora energije.

U okviru PANE AG Group čiji je saradnik, imao je priliku da učestvuje na mnogobrojnim seminarima i  projektima, te priliku da svoje znanje o baterijama, unapredi ali i primeni, kako u praksi, tako i držeći različite obuke. Neki od seminara koje je pohađao su: Trening za hibridna i električna vozila, u organizaciji ROBERT BOSCH d.o.o, 2019. godine, Trening: Baterije u električnim vozilima, organizovan od strane Instituta METRON, Slovenija, Februar 2022. godine. U Decembru 2023. godine, bio je jedan od predavača na temu: Baterije u električnim vozilima, u okviru obuke organizovane od strane Agencije za bezbednost saobraćaja, a koja je bila namenjena zaposlenima na tehničkim pregledima.

Na Eco Forumu, Zoran će podeliti dodatne informacije koje je stekao u ovoj inovativnoj oblasti, kao i izaključke do kojih je došao tokom godina istraživanja.

PROF DR. Dragoslava Stojiljković

SRBIJA

MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU


Prof. dr Dragoslava Stojiljković, prodekan za naučnoistraživačku delatnost i redovni profesor na Katedri za tehnologiju materijala Univerziteta u Beogradu - Mašinskog fakulteta. Doktorirala je 1999. na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Usavršavala se na Univerzitetu u Lidsu i Tehničkom Univerzitetu u Madridu.

Bavi se istraživanjima u oblasti goriva (fosilna goriva, biogoriva i procesi konverzije biomase), sagorevanja i zaštite životne sredine. Učestvovala je u uvođenju novih predmeta na studijskim programima Mašinskog fakulteta i u pripremi master studijskih programa na Malta College of Arts, Science&Technology, kao i u izvođenju dela nastave na ovim studijskim programima. Veliki doprinos je dala unapređenju rada Laboratorije za goriva i sagorevanje na Mašinskom fakultetu, uvođenjem novih metoda ispitivanja. Koautor je 1 knjige, objavila je 39 radova u časopisima međunarodnog značaja i saopštila veliki broj radova na međunarodnim i domaćim skupovima. Učestvovala je u realizaciji brojnih međunarodnih naučnih projekata (Horizon 2020, FP7, CEI), rukovodila realizacijom nekoliko domaćih naučnih projekata i velikim brojem projekata saradnje sa privredom.

Kao ekspert učestvovala je u realizaciji velikog broja projekata finansiranih od strane EU za potrebe Ministarstva rudarstva i energetike i Ministarstva zaštite životne sredine. Član je European Biofuels Technology Platform i Nadzornog odbora Adria Section of the Combustion Institute, potpredsednik Društva termičara Srbije, član uređivačkog odbora časopisa Thermal Science i član tima Univerziteta u Beogradu na međunarodnom projektu Circle U. Za dopisnog člana Akademije inženjerskih nauka Srbije (AINS) izabrana je u martu 2022. godine.

prof. dr Đorđe đatkov

SRBIJA

Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu 

Redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Srbija. Mašinski inženjer po struci. Oblast istraživanja i profesionalnog rada je biomasa, kao obnovljivi resurs, pogodna za dostizanje održivosti u odnosu na više aspekata (dekarbonizacija, smanjenje emisija GHG, cirkularna bioekonomija, održiva poljoprivreda, biogoriva u transportu, itd.). Stipendista DAAD (Nemačka služba za akademsku razmenu) na Bavarskom državnom istraživačkom centru za poljoprivredu tokom 2008. i 2009. godine, u okviru istraživanja za doktorsku disertaciju iz oblasti biogasa. Postdoktorski istraživački boravak kao stipendista Humbolt fondacije sproveo na Tehničkom univerzitetu u Hamburgu tokom 2015. i 2016. godine, sa temom unapređenja kvaliteta poljoprivredne biomase kao čvrstog goriva. Učestvovao na brojnim domaćim i međunarodnim istraživačkim projektima, sa ciljem primene istraživanja u praksi i industriji. Član je međunarodnog naučnog odbora dve naučne konferencije i uređivačkog odbora međunarodnog naučnog časopisa. Evaluator predloga projekata koje dodeljuje Evropska komisija. Član upravnog odbora Udruženja Biogas Srbija.

dr Slobodan cvetković

SRBIJA

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu

Dr Slobodan Cvetković je doktorirao u oblasti hemijskog inženjerstva na Tehnološko-metalurškom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. 

Dr Slobodan Cvetković je ekspert za čistiju proizvodnju Organizacije Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj (UNIDO). Njegove naučno-istraživačke oblasti obuhvataju primenu obnovljivih izvora energije, energetsko planiranje, analizu biogas sistema, primenu metode životnog ciklusa (LCA) u proizvodnim sistemima, matematičko modelovanje termodinamičkih parametara energetskih materijala, kao i integraciju obnovljivih resursa i čistih tehnologija (kogeneracija, gorivne ćelije, biovodonik) u postojeće energetske sisteme. 

Zaposlen je na Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu, kao Rukovodilac Centra za ekologiju i tehnoekonomiku.

DUŠAN DIMITRIJEVIĆ

SRBIJA

MARINKOVIC HOFMANN

Više od 30 godina u oblasti telekomunikacija i IT industrije. Poslednjih 5 godina u kompaniji Marinković Hofmann ( MH ) zadužen za segment Tehničkih pregleda ( PTI ) kao i za postprodajnu podršku korisnicima.

Kao instruktor i predavač održao je više od 700 obuka kontrolora na postojećim i novim linijama tehničkih pregleda. Takođe zadužen i za ADAS instalacije i obuke.

U kompaniji Marinković Hofmann zadužen za  saradnju sa ABS ( Agencija za bezbednost saobraćaja ) radi implementacije CISTEP rešenja i umrežavanja TP .

Kompanija MarinkovićHofmann je lider u oblasti auto servisne opreme i tehničkih pregleda. Zastupnik je svih vodećih dobavljača renomiranih brendova kao i najvećeg svetskog konglomerata u ovoj oblasti , grupaciju SNAP-ON

SLOBODAN STEVANOVIĆ

SLOVENIJA

MAHLE

Slobodan je Tehnicki trener i stucna podrska strankama za Adrijatik regiju kompanije MAHLE .

Sa preko 25 g strucnog iskustva u Automobilskoj industriji,sticao iskustva u kompanijama Mercedes benz i Volkswagen ,koja su prosirena  iskustvima u odrzavanju i servisiranju elektricnih automobila VOLKSWAGEN GRUPACIJE od prvih modela do danas.

Takodje je i autor mnogih tehnickih predavanja i publikacija za potrebe kompanije Mahle .Deo je EMEA Aftermarket tima kompanije MAHLE stacioniranog u Sloveniji.

LAZAR MARINKOVIĆ

SRBIJA

MARINKOVIĆ HOFMANN

U proteklih sedam godina Lazar prati tokove novih informacija od značaja za razvoj auto industrije i razvija poslovne kontakte sa partnerima u zemlji i inostranstvu.

Upoznaje klijente i kolege sa novinama u pravilniku o tehničkom pregledu vozila i pravilniku o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima putem izvođenja skica predloga rasporeda opreme za tehničke preglede.

Kao aktivni član učestvuje u skupovima organizacija kao što su CITA (International Motor Vehicle Inspection Committee), EGEA (European Garage Equipment Association) i NATEP (Nacionalna asocijacija tehničkih pregleda).

Marko Aksentijević

SRBIJA


Inženjer informacionih tehnologija u mašinstvu. 

Bavi se razvojem namenskog softvera za senzore gasova, kao i razvojem softvera i hardvera ugrađenih sistema generalno.

Lazar LAKOVIĆ

SRBIJA

PROBAJ PRIRODNO

Lazar Laković, master inženjer informacionih tehnologija u mašinstvu. Svoju karijeru započinje naizgled potpuno nevezano za svoju struku, i tako 2022. godine osniva firmu Probaj Prirodno, koja se bavi proizvodnjom mikrobilja. Nastoji da svoje znanje stečeno na studijama iskoristi za unapređenje proizvodnje mikrobilja, kroz projekat automatizacije zalivanja.

Zajedno sa svojim timom, on ima za cilj da promeni način na koji ljudi gledaju na hranu i zdravlje.

FILIP MITROVIĆ

SERBIA

MODERATOR

Filip Mitrović, with nearly two decades of experience in the automotive industry, is the founder of 360 Mobility, the first startup member of the German-Serbian Chamber of Commerce. 360 Mobility is engaged in the transformation of mobility by connecting it with green energy and energy storage, providing solutions for financing these innovations. 360 Mobility believes that by implementing such solutions, not only energy independence but also mobility independence can be achieved.

MARIJA JEREMIĆ

SAVETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU

MODERATOR PROGRAMA

Marija Jeremić sa Zlatibora, diplomirani ekonomista, stručnjak u oblasti odnosa sa javnošću i marketinga, dugogodišnji voditelj programa kulturnih manifestacija i organizator zvaničnih protokola.

BOJAN MILANOVIĆ

Marsh McLenNan

Bojan Milanović je Business Development Manager kompanije Marsh McLenan u Srbiji, internacionalnom I lokalnom lideru u segmentu konsaltinga u upravljanju rizicima u poslovanju.

Tokom 15 godina radnog iskustva Bojan se specijalizovao za podršku klijentima u energetskom sektoru, kako u segmentu tradicionalnih tako i u alternativnim, a ponajviše u segmentu obnovljivih izvora energije - kao što su energija vetra,vode i sunca.

Bojan je aktivni promoter zelene agende I dekarbonizacije društva, tj podizanja svesti privrede i kontinuirane razmene ideja sa ciljem merenja uticaja aktivnosti na životnu sredinu i primarno smanjenju CO2 emisija – našeg pojedinačnog i grupnog doprinosa sveprisutnom globalnom naporu za očuvanje planete, koji dodatno uključuje i strategije za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte, upravljanje otpadom kao i podršku lokalnoj zajednici.

Pored toga, Bojan je je jedan od kontributora ESG radne zajednice u Srbiji, koja promoviše važnost usklađivanja poslovnih praksi sa zakonima i propisima Evropske unije, koje imaju za cilj ostvarenje konkurentne prednosti kompanija na tržištu uz uspešno integrisanje ESG faktora u svoje poslovanje, obzirom da ESG kao poslovni koncept postaje imperativ za sve kompanije koje teže dugoročnom uspehu i društvenoj odgovornosti, putem smanjenja rizika poslovanja kao i doprinosa održivom razvoju.

Bojan Milanovic

MAJA VODENIČARSKI

NiŠKE VESTI

MODERATOR PANELA

Nakon višegodišnjeg rada u medijima, direktorka City Marketing Centra, Maja Vodeničarski preuzela je i dužnost glavnog i odgovornog urednika portala Niške Vesti.


Iako diplomirani profesor hemije, Vodeničarski ima više od dve decenije iskustva u novinarstvu.


Kao novinar jutarnje redakcije počela je davno na tadašnjoj TV5 u redakciji urednika Zorana Marjanovića, poznatijeg kao Zoza, kasnije stasavala u redakcijama City radija, regionalne televizije Belle Amie i TV Zona Plus kao voditelj autorskih emisija.

Svoje menadžersko znanje usavršila je u Fabrici konfekcije Cameleon u Svrljigu i nakon povratka u novinarske vode ponovon se latila „pera“.

Nevena Đukić

Energetski Portal

MODERATOR PANELA

Nevena Đukić poznata je u javnosti kao urednica Energetskog portala, vodećeg specijalizovanog internet medija i štampanog magazina. Manje je poznato da je Energetski portal sastavni deo Centra za energetsku efikasnost i održivi razvoj (CEEFOR) čija je osnovna delatnost pružanje inženjerskih usluga. Nevena Đukić je generalna direktorka CEEFOR-a, rukovodi timom inženjera, a uz to je aktivna u kompaniji MT Komex koja pripada istoj porodičnoj grupaciji. Nevena je inače profesor engleskog jezika i dokaz da se uz puno rada, mušku podršku i osmeh kao zaštitni znak može sve.

Kao generalni direktor i vlasnik kompanije CEEFOR d.o.o., ona nadgleda svakodnevne poslovne operacije, razvija strateške planove i sprovodi strategije rasta. Poboljšava prihode, održava odnose sa klijentima i privlači nove poslovne prilike. Takođe, kreira i upravlja budžetima. Odgovorna je za zapošljavanje zaposlenih, superviziju i ocenjivanje njihovih performansi i produktivnosti, uz obezbeđivanje održivosti i ostvarivanje poslovnih ciljeva.

Kao novinarka i glavna urednica portala Energetski Portal (EP), stekla je veliko znanje po pitanju zaštite životne sredine, obnovljivih izvora energije (OIE), održivog razvoja i energetske efikasnosti u industriji, transportu i građevinarstvu (EE) ali je i zainteresovana da te ekološki prihvatljive koncepte predstavi građanima Srbije i regiona.

Hotel Zlatibor - Eco Forum