Kotizacije

Kotizacije za Eco Forum Zlatibor su izražene shodno tome koliko dana želite da prisustvujete.

Preporuka organizatora je smeštaj u hotelu Zlatibor Resort gde je za učesnike Eco Foruma obezbeđen popust uz promo kod na stranici za registraciju.

Jedan dan

RSD 17.550 + PDV

Dva dana

RSD 31.590 + PDV

tri dana

RSD 40.950 + PDV

Napomena:

Ranom prijavom na Eco Forum Zlatibor, zaključno sa 20.04.2024, stičete pravo na popust na izražene cene. 

Na pet kotizacija stičete pravo na jednu besplatnu kotizaciju.


Rana Prijava

Primeri kotizacija u slučaju rane prijave do 20.04.2024

Jedan dan

               RSD 15.210 + PDV

DVA DANA

 RSD 28.080 + PDV

TRI DANA

    RSD 35.100 + PDV